PiMerge

PROJEKTY, BADANIA, WDROŻENIA ORAZ LICENCJE DLA PRZEMYSŁU

Misją firmy PiMerge S.A. jest prowadzenie badań, projektowanie i wdrażanie innowacyjnych i ekologicznych technologii scalania różnego typu drobnoziarnistych odpadów w celu ich stabilizacji bądź wytworzenia z nich nowych produktów rynkowych lub substrantów dla przemysłu.

Otrzymane w wyniku opracowanych przez PiMerge S.A. procesów technologicznego scalania materiały charakteryzują się zwykle wysoką odpornością mechaniczną, niską nasiąkliwością i/lub niewielką podatnością na wymywanie. Opracowane procesy są skalowalne oraz mogą być łatwo modyfikowane w celu otrzymania produktów o określonej funkcjonalności, a ważnym celem tych procesów jest oprócz zagospodarowania odpadów także redukcja zanieczyszczeń powstających w wyniku przenikania do środowiska wymywalnych składników odpadów.

Tak powstała m.in. nowoczesna technologia otrzymywania naszego sztandarowego produktu jakim jest Kompozytowe Paliwo Węglowe, która wykorzystuje powstałe w wyniku przeróbki węgla kamiennego drobnoziarniste frakcje: muł i fotokoncentrat. Powstały na ich bazie produkt charakteryzuje się stabilnymi parametrami fizykochemicznymi i stanowi konkurencyjny ekonomicznie i jakościowo ekwiwalent dla stosowanego obecnie na rynku paliwa (tzw. ekogroszku) do niskoemisyjnych pieców retortowych.

Idea naszej technologii

innowacyjna, ekologiczna technologia produkcji


Technologia produkcji Kompozytowego Paliwa Węglowego wykorzystuje naturalne, fizykochemiczne właściwości rozdrobnionych frakcji węgla kamiennego (flotokoncentratu, mułu oraz miału węglowego) oraz innowacyjne, wieloskładnikowe lepiszcze, które pozwalają na uzyskanie wysokich parametrów wytrzymałości mechanicznej i niskiej nasiąkliwości.

W efekcie powstaje brykiet z dowolnej mieszaniny rozdrobnionych frakcji węgla kamiennego o właściwościach fizyko-chemicznych będących pochodną zastosowanego składu substrantów, lecz o niskiej emisyjności.


NASZE PRODUKTY

POWSTAŁE W NASZYCH DOŚWIADCZALNYCH LINIACH PRODUKCYJNYCH


KPW

Zawartość popiołu ok. 9%
Wilgotność całkowita ok. 5%
Kaloryczność ok. 25MJ/kg
Bardzo niska nasiąkliwość ok. 3%
Spiekalność RI = 0
Całkowita zawartość siarki ok. 0.4%

NASI KLUCZOWI PARTNERZY

WIERZYMY, ŻE SUKCES JEST WSPÓLNYM DZIEŁEMProjekt "Fundusz Bridge Alfa Polski Instytut Badań i Rozwoju Inwestycje" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

KONTAKT

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI


Prezes Zarządu Krzysztof Jeziorowski
Wiceprezes Zarządu Krzysztof Rytel
Gł. Technolog Ireneusz Mazur
Kier. ds. Logistyki i Sprzedaży Paweł Mazur

+48 574 595 003
+48 574 710 002
+48 574 396 001
+48 574 686 004

PiMerge S.A.
Ks. P. Wawrzyniaka 41
53-022 Wrocław

KRS 0000610874
REGON 363999525
NIP 8992787911


email: biuro@pimerge.com
Nr rachunku: 39 1090 1056 0000 0001 3179 0721

Sukces! Twoja wiadomość została wysłana.
Błąd! Wystąpił błąd podczas wysyłania wiadomości.